ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

(2 อัตรา)

บริหารงานขายสื่อโฆษณาของตนเองและทีมเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2 อัตรา)

ออกแบบ พัฒนาระบบ และ ดูแลโครงการสารสนเทศที่สำคัญ ของระบบ ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ เพื่อการ พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความทันสมัยและ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

(2 อัตรา)

บริหารงานขายสื่อโฆษณาของตนเองและทีมเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

(2 อัตรา)

บริหารงานขายสื่อโฆษณาของตนเองและทีมเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

(2 อัตรา)

บริหารงานขายสื่อโฆษณาของตนเองและทีมเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

(2 อัตรา)

บริหารงานขายสื่อโฆษณาของตนเองและทีมเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

บริษัท มีดี ไชน์ จำกัด ซอย รามอินทรา 40 แยก 8 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร